میانکاله جای ممنوعه ای نیست

استاندار مازندران در حاشیه تجلیل از خبرنگاران در پاسخ به پایگاه خبری میانکاله اظهار داشت میانکاله جای ممنوعه ای نیست طرح جامع گردشگری و طبیعت گردی اماده است و عن قریب به روی مردم باز می شود

استاندار مازندران در حاشیه تجلیل از خبرنگاران در پاسخ به پایگاه خبری میانکاله اظهار داشت

میانکاله جای ممنوعه ای نیست

طرح جامع گردشگری و طبیعت گردی اماده است و عن قریب به روی مردم باز می شود