آخرین اخبار

پل زیر قوسی سد گلورد   تا پایان بهار سال اینده به بهره برداری برسد
یخکش مدیر عامل آب منطقه ای مازندران

پل زیر قوسی سد گلورد تا پایان بهار سال اینده به بهره برداری برسد

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه موضوع پروژه ساخت سد به اتمام رسیده اما موضوعی که است ساخت پل سد گلورد است که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مراحل اجرای پل با توجه به دستور استاندار نسبت به تسریع در ساخت پل تا اوایل مهرماه سال آینده به اتمام برسد