آخرین اخبار

یکی از رویکردهای عمده ای که ما در شبکه سیمای مازندران دنبال می کنیم توجه به آداب و فرهنگ سنن مردم مازندران است
حضور ابراهیمی مدیر کل صدا و سیمای مازندران در روستای گرجی محله در جمع عوامل تولید سریال زیر درخت توت

یکی از رویکردهای عمده ای که ما در شبکه سیمای مازندران دنبال می کنیم توجه به آداب و فرهنگ سنن مردم مازندران است

ابراهیمی مدیر کل صدا و سیمای مازندران گفت سریال زیر درخت توت درحقیقت به نوعی ملودرام است و مایه های درماتیک بسیار خوبی در درون کار وجود دارد و نویسنده از درونمایه های خوب فرهنگی ، هنری در کار استفاده کرده ، منتهی نحوه به تصویر کشیدن پلن ها و سکانس ها مختلف کار هنری است که بازیگران و هم عزیزانی که در تهیه و تولید زحمت می کشند باید نشان دهند