آخرین اخبار

شهرستان بهشهر میزبان ۷ آلاله سرخ فاطمی خواهد بود
جناسمی فرمانده سپاه بهشهر

شهرستان بهشهر میزبان ۷ آلاله سرخ فاطمی خواهد بود

جناسمی گفت : آیین استقبال ۷ شهید جنگ تحمیلی از میدان قدس بهشهر آغاز و تا شهر رستمکلا ادامه دارد . فرماندهی سپاه بهشهر افزود : همزمان با شرق مازندران شهدا که از شهرستان گلوگاه مورد استقبال مردم قرار می گیرند ۷ شهید دیگر از غرب مازندران تشییع خواهند شد