آخرین اخبار

شتاب بخشی به روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی در استان مازندران
استاندار مازندران در چهارمین روز از از گرامیداشت هفته دولت در افتتاح تقاطع غیر همسطح در آمل گفت

شتاب بخشی به روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی در استان مازندران

حسینی پور تعیین روزشمار برای اتمام پروژه های عمرانی و عملکرد مدیران را ضروری دانست و تاکید کرد: پروژه عمرانی که با آرامش و رفاه مردم ارتباط دارند، نباید گرفتار بازی های پیمانکاران و پیچ و خم های اداری شوند