آخرین اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مربیان ورزش پهلوانی و زورخانه ای در استان مازندران
رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی ، ویژه  مربیان و علاقمندان ورزش زوخانه ای در سطح استان مازندران خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مربیان ورزش پهلوانی و زورخانه ای در استان مازندران

اهمیت شناختِ بنیادها و رفتارهای مربیگری بسیار بااهمیت‌تر از آموزش فنون ورزش است که هیات ورزش های زورخانه ای استان مازندران دوره آموزش تخصصی را برای مربیان آماتور و حرفه ای در سطح استان مازندران برگزار می کند مربیان عزیز و علاقمندان به آموزش ورزش پهلوانی می تواند به هیات ورزش زورخانه ای استان جهت ثبت نام اقدام نمایند حضور در در این دوره برای ادامه فعالیت کلیه مربیان الزامیست