آخرین اخبار

محمدتقی انزان‌پور ، مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد بهشهر منصوب شد
طی حکمی از سوی علی اکبر صفایی

محمدتقی انزان‌پور ، مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد بهشهر منصوب شد

صفایی همچنین در حکم انتصاب مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بر توجه جدی به ارائه خدمات بندری و دریایی با کیفیت و سریع؛ فرایند سازی جریان کالا مبتنی بر فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و اهتمام جدی برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در راستای دولت مردمی تاکید کرده است.