آخرین اخبار

دیدار شریعتی نماینده شرق مازندران و میرزایی فرماندار بهشهر با محرابیان وزیر نیرو
شریعتی گفت علی رغم مجوز حفر چاه در خلیل شهر ، خورشیدکلا گلوگاه و داشتن منابع آبی فروان در شمال کشور با وجود آب شیرین کن همچنان مشکل  آبی داریم

دیدار شریعتی نماینده شرق مازندران و میرزایی فرماندار بهشهر با محرابیان وزیر نیرو

شریعتی نماینده مردم حوزه انتخابیه شرق مازندران در این دیدار با اشاره به موانع بوجود آمده در اجرای ساخت پل سد گلورد لازمه تسریع و اختصاص اعتبارات لازم در جهت اتمام پل سد گلودرد که راه ارتباطی ۶۰ روستاست ،ابگیری سد گلورد ، روشنایی محور جاده اختصاصی نکا به نیروگاه شهید سلیمی و حل مشکل سوخت مازت در شهید سلیمی و ترمیم و بازسازی دیواره های رودخانه ها می باشد