آخرین اخبار

نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی هویت زن و مرد مسلمان را تضمین می کند
لزوم تحقق احیای فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی. فرمانده سپاه بهشهر در جمع روسای اتحادیه های صنفی عنوان کرد

نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی هویت زن و مرد مسلمان را تضمین می کند

سرهنگ جناسمی خاطر نشان کرد امروز دشمن نسبت به  تنزل جایگاه زن در جامعه با برنامه ریزی وارد شده است و هرزه‌گی و بی بند و باری را به عنوان آزادی مطرح کرده است و اذهان عمومی را با این گونه مسائل و با مانور رسانه‌ای تشویش می‌نمایند که هوشیاری و ورود جدی اصناف می تواند توطئه های دشمنان را خنثی کند تا خدای ناکرده آسیب اجتماعی بیش از این دامنگیر خانواده‌ها نشود