آخرین اخبار

حسین یخکش بعنوان معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بهشهر منصوب شد
مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهشهر

حسین یخکش بعنوان معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بهشهر منصوب شد

مراسم تودیع مهندس حامدی و معارفه حسین یخکشی در دفتر فرمانداری بهشهر برگزار شد علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر در این مراسم از زحمات چندین ساله مهندس حامدی معاون سیاسی و امنیتی ،اجتماعی فرمانداری تشکرکرد و برای حسین یخکش آرزوی موفقیت کردند