آخرین اخبار

تمام وجود انقلاب اسلامی ایران و مسلمانان را مدیون روحانی منحصر بفرد دوره معاصر حضرت امام (ره) است
سید محمود حسینی پور غروب پنج شنبه در گردهمایی روحانیون شرق مازندران در مسجد سجادیه بهشهر اظهار کرد

تمام وجود انقلاب اسلامی ایران و مسلمانان را مدیون روحانی منحصر بفرد دوره معاصر حضرت امام (ره) است

حسینی پور اظهار کرد: رهبری در مقابل تمام توطئه هایی که جهان استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته با حرکت هوشمندانه و مدیریت ممتاز ایستاد و کل دنیا را با ایجاد جبهه مقاومت در اختیار گرفته است