آخرین اخبار

اولین اجلاس ماهانه اتاق اصناف به ریاست سید محمد محمدی در سال ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس اتاق اصناف با حضور روسای اتحادیه صنفی برگزار شد
سید محمد محمدی رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر

اولین اجلاس ماهانه اتاق اصناف به ریاست سید محمد محمدی در سال ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس اتاق اصناف با حضور روسای اتحادیه صنفی برگزار شد

سید محمد محمدی رئیس اتاق اصناف ضمن خیرمقدم به روسای اتحادیه ها و تشکر و سپاس از تعامل و همدلی و حمایت روسای محترم در اجرای قانون نظام صنفی و نظارت بر بازار و کمک در روند اجرایی اتاق و اتحادیه ها اظهار داشت با طراحی سامانه نوین اصناف که جایگزین سامانه ایرانیان اصناف شده و کلیه صدورهای مجوز صنفی وصل به درگاه ملی مجوز ها شده است صدور مجوز های صنفی در کوتاهترین زمان ممکن صادر می شود