آخرین اخبار

پیش کنگره آیت الله کوهستانی در تیر ماه جاری  در مشهد مقدس برگزار شود
در گفتگو با خبرنگار نشریه شمالی ها

پیش کنگره آیت الله کوهستانی در تیر ماه جاری  در مشهد مقدس برگزار شود

مسعود فلاح رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر در گفتگو با خبرنگار نشریه شمالیها با اشاره به اختصاص ۲۷ دستگاه از اعتبارات ملی در حوزه فرهنگ اظهار داشت بر اساس قانون مکلفند تمامی دستگاه ها بخشی از اعتبارات خود را برای حوزه فرهنگ هزینه کنند