آخرین اخبار

جلسه هم اندیشی کارگروه معادن شهرستان بهشهر با محوریت ساماندهی وضعیت معادن و واحدهای شن و ماسه رستمکلا
صنایع و معادن

جلسه هم اندیشی کارگروه معادن شهرستان بهشهر با محوریت ساماندهی وضعیت معادن و واحدهای شن و ماسه رستمکلا

هادیان  رییس اداره  حفاظت محیط زیست  با اشاره به اهمیت محیط زیست و قوانین مربوطه درخصوص واحدهای معدنی و همچنین باعنایت به آلودگیهای ایجاد شده توسط این واحدها خصوصا در مسیرهای گردشگری شهر و وجود اعتراضات مردمی، بیان فرمودند؛ نیاز به بررسی و اقدامات هرچه سریعتر براساس اولویت بندیهای صورت گرفته می باشد