آخرین اخبار

انتخابات در اتاق اصناف شهرستان بهشهر
انتخابات عضو جایگزین هیات رئییه اتاق اصناف شهرستان بهشهر

انتخابات در اتاق اصناف شهرستان بهشهر

به گزارش پایگاه خبری میانکاله با توجه پایان فراخوان نام نویسی و ثبت نام کاندیدای عضویت در هیات رئیسه نسبت به جایگزین عضو جایگزین انتخابات هیات رئیسه در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۵ روز دوشنبه در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهشهر برگزار شد پس از پایان رای گیری و شمارش آرا محمد علی ملک محمدی رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه با ۹ رای بعنوان عضو اول جایگزین هیات رئیسه اتاق اصناف انتخاب شدند