آخرین اخبار

شروین دانش راد سرپرست نمایندگی غله شهرستان بهشهر منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران

شروین دانش راد سرپرست نمایندگی غله شهرستان بهشهر منصوب شد

مدیرکل غله مازندران در بخشی از این ابلاغ اظهار داشت: نظر به سوابق، تجربیات و تعهد جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست نمایندگی غله و خدمات بازرگانی شهرستان بهشهر منصوب می شوید تا حسب شرح وظائف مربوطه انجام وظیفه نمائید