آخرین اخبار

کلیه معادن سطح کشور موظفند از ناوگان دارای کارت هوشمند استفاده کنند
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نشست مدیران و صاحبان معادن در فرمانداری بهشهر که به ریاست نوری معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد عنوان کرد

کلیه معادن سطح کشور موظفند از ناوگان دارای کارت هوشمند استفاده کنند

مصطفی قدمی سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل با اشاره به الزام کارت هوشمند خاطرنشان کرد اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل معادن مشروط به گرفتن بارنامه و تاییدیه پیمایش از طرف اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود تصریح کرد یک ماه رانندگان فرصت دارند با مراجعه به دفاتر و شرکت های راهداری نسبت به دریافت کارت هوشمند اقدام نمایند