آخرین اخبار

محمدحسن صبوري ديلمي به عنوان سرپرست اداره کل صمت مازندران منصوب شد.
انتصاب مدیر کل صنعت معدن تجارت مازندران

محمدحسن صبوري ديلمي به عنوان سرپرست اداره کل صمت مازندران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری میانکاله محمدحسن صبوری دیلمی به عنوان سرپرست اداره کل صمت مازندران منصوب شد.  سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی دکتر محمد حسن صبوری دیلمی را به عنوان سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران منصوب کرد