آخرین اخبار

جلسه عفاف و حجاب شهرستان بهشهر
امروز جمهوری اسلامی ایران در مسیر اقتدار در دنیا در حال حرکت است و دشمن در برابر توانمندی و اقتدار کشور تسلیم شده است اما بدنبال ضربه زدن نظام با فتنه های داخلی ودر صدد برهم زدن نظم و امنیت جامعه هستند

جلسه عفاف و حجاب شهرستان بهشهر

به گزارش پایگاه خبری میانکاله فرمانده سپاه بهشهر گفت  دشمنان نظام بدانند تمامی این فتنه ها با بیداری و بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی و سپاه و  بسیجیان خنثی خواهد شده است