آخرین اخبار

تمامی زیرساخت‌ها و ساخت‌وسازها باید پیوست پدافند غیر عامل داشته باشد
نشست خبری بخشی مدیر کل پدافند غیر عامل با خبرنگاران

تمامی زیرساخت‌ها و ساخت‌وسازها باید پیوست پدافند غیر عامل داشته باشد

بخشی گفت پدافند غیرعامل یک فعالیت صلح‌آمیز است در حال حاضر با توجه به ضرورت حاکمیت مجازی و اتفاقاتی که در حوزه مجازی در حال وقوع است، قطعاً توجه به سمت حوزه مجازی معطوف شده است. از این رو ما هم باید با همت و انرژی مضاعفی توأم با خلاقیت‌ها و نوآوری در این حوزه حضور داشته باشیم.