آخرین اخبار

شرق مازندران میزبان دومین همایش فرصت ها و جذابیت های سرمایه گذاری در روزهای آتی می‌باشد
علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر در جلسه شورای اداری شهرستان عنوان کرد

شرق مازندران میزبان دومین همایش فرصت ها و جذابیت های سرمایه گذاری در روزهای آتی می‌باشد

فرماندار بهشهر یادآور شد : همایش فرصت های سرمایه گذاری شرق مازندران با هماهنگی و همکاری فرمانداران سه شهرستان در انستیتو تیرتاش برگزار می شود که ضمن معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری شرق مازندران ایجاد غرفه های تخصصی در حوزه صمت ، جهاد کشاورزی ، و گردشگری و صنایع دستی جهت بازدید سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد