آخرین اخبار

شهرستان بهشهر آماده استقبال از رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد جهان میشود
علی اصغر میرزایی فرماندار بهشهر در جلسه کمیته استقبال از رحمان عموزاد گفت

شهرستان بهشهر آماده استقبال از رحمان عموزاد قهرمان کشتی آزاد جهان میشود

اگر امروز قهرمانانی چون رحمان عموزاد با استعانت از خداوند باری تعالی و بدرقه دعای خیر خانواده و با نگاه و نظر باری تعالی پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به احتزاز در می آورند و شادی و شور و شعف را در دل مردم جاری می کند وظیفه ماست با تمام ظرفیت شهرستانی با استقبال از این قهرمان نامی در یک رویداد تاریخی در مقابل پیروزیش در مقابل حریف آمریکایی رقم بزنیم