آخرین اخبار

اداره کل شیلات استان مازندران با ۱۱۳ تشکل صیادی در حال فعالیت است
کریم زاده مدیر کل شیلات استان مازندران

اداره کل شیلات استان مازندران با ۱۱۳ تشکل صیادی در حال فعالیت است

به گزارش پایگاه خبری میانکاله مدیرکل شیلات استان مازندران در بازدید حسینی پور استاندار مازندران از مجموعه اداره شیلات در میانکاله گفت مادر اداره کل شیلات استان مازندران ۱۱۳ تشکل صیادی داریم که در سه بخش ماهیان استخوانی , کیلکا ,خاویاری که حدود ۵۰۰۰ نفر از عزیزان ما در حوزه صیدو صیادی در حال فعالیت هستند که سالانه ۱۵ الی ۲۰ هزار تن انواع ماهی خاویاری ، کیلکا و استخوانی با ارزش اقتصادی ۵ هزار میلیارد تومان انجام میشود