آخرین اخبار

کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند
علی نجف پور مدیر اداره امور مالیاتی بهشهر

کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند

مدیر امور مالیاتی بهشهر خاطر نشان کرد عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی یا هرگونه درخواست غیر موجه از قبیل  دریافت وجه نقد درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین مشمول جرایم و مجازات های مقرر در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود
دوازدهمین یادواره ۱۳ تن از شهدای والامقام  روستای ریحان اباد
سردار کمیل کهنسال در یادواره شهدای ریحان اباد

دوازدهمین یادواره ۱۳ تن از شهدای والامقام روستای ریحان اباد

امروز کشور عزیزمان ایران قدرتمندترین قدرت نظامی دنیاست و دشمن با تمام ابزار تزویر و دروغ و فریبی که در اختیار دارد اما در برابر ملت بزرگ ایران پوزه اش به زمین مالیده شده است