آخرین اخبار

افتتاح پارک آموزشی فرهنگ ترافیک برای کودکان در شهرستان بهشهر
شهرداری بهشهر در حوزه ترافیکی پیشرو در استان است

افتتاح پارک آموزشی فرهنگ ترافیک برای کودکان در شهرستان بهشهر

شهرداری بهشهر با استفاده از ظرفیت های خود توانسته در راستای مصوبات شورای ترافیک شهرستان و اجرای مصوبات تمام تلاش خود را انجام داده تا وضعیت عبور و مرور و ایمنی را در شهرستان بهشهر افزایش دهد