آخرین اخبار

جایگاه سوخت برنا جعفری در بهشهر افتتاح شد
ائین افتتاحیه جایگاه سوخت برنا جعفری در بهشهر

جایگاه سوخت برنا جعفری در بهشهر افتتاح شد

آیین افتتاح و بهره برداری از از جایگاه عرضه سوخت برنا جعفری در بهشهر با حضور شریعتی نماینده حوزه شرق مازندران ، میرزایی فرماندار بهشهر ، طالبی معاون شرکت نفت استان ، اکبری رئیس شرکت نفت بهشهر ،احمدی شهردار ، محمدی رئبس اتاق اصناف و با حضور خانواده شهدا و بزرگان و پیشکسوتان شهرستان بهشهر انجام شد