آخرین اخبار

شهرستان بهشهر از نظر فضای موجود از ظرفیت گردشگری بالایی برخوردار است
علی اصغر میرزایی فرماندار شهرستان بهشهر در مراسم افتتاحیه رستوران اکبر جوجه جعفری عنوان کرد

شهرستان بهشهر از نظر فضای موجود از ظرفیت گردشگری بالایی برخوردار است

نماینده عالی دولت اظهار داشت اعتقاد دارم که شهرستان بهشهر با برخورداری از ظرفیت گردشگری بالا می تواند نقش اثرگذاری در حوزه ایجاد اشتغال داشته باشد و علی رغم جاذبه های طبیعی رونمایی از پل ارتباطی  روستاهای  بالادست رودبار و ولم  تحول بزرگی در حوزه گردشگری در متطقه ایجاد کند