آخرین اخبار

آغاز عملیات اجرای شبکه معابر و زیر سازی سایت نهضت ملی مسکن در شهرستان بهشهر
مسیح ناصحی رئیس اداره راه و شهرسازی بهشهر ، نکا گلوگاه

آغاز عملیات اجرای شبکه معابر و زیر سازی سایت نهضت ملی مسکن در شهرستان بهشهر

اجرای پروژه فاز اول اما ه سازی اجرای شبکه معابر و زیر سازی نهضت ملی مسکن با ارزش اعتباری ۲۳۰ میلیارد ریال با منابع ملی در سایت ۴۸ هکتاری با حضور غفاری معاون اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ،غلامرضا شریعتی نماینده حوزه شرق مازندران ، علی اصغر میرزایی فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی ، شهرداران در گرامیداشت هفته دولت کلنگ زنی شد