آخرین اخبار

خبرنگاران با انعکاس واقعیت های جامعه و آگاهی بخش می توانند در رشد و تعالی جامعه کمک کنند
سرهنگ عنایتی فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر

خبرنگاران با انعکاس واقعیت های جامعه و آگاهی بخش می توانند در رشد و تعالی جامعه کمک کنند

فرمانده انتظامی بهشهر با اشاره به پیوست ۱۷ مرداد روز خبر نگار با تاسوعای حسینی و فلسفه روایت حضرت زینب و سالروز شهادت شهید صارمی که این روز به روز خبرنگار مزین شد به همه تلاشگران عرصه خبر و رسانه تبریک گفت و اظهار داشت