آخرین اخبار

خبرنگاران نباید نگاه منفی داشته باشند و باید از شهر خود و شخصیت افراد جامعه خود صیانت کند
مهمترین خصوصیات نماز جمعه آمیختگی معنویت و سیاست است

خبرنگاران نباید نگاه منفی داشته باشند و باید از شهر خود و شخصیت افراد جامعه خود صیانت کند

۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی که مصادف با عاشورا و تاسوعای حسینی که مزین به روز خبر نگار است خاطرنشان کرد یک جامعه اگر هدف بزرگ داشته باشد رشد می کند و جوامعی که اهداف کوچک داشته باشند رشد نخواهند داشت و کوفیان در صدر اسلام چون هدف کوچک داشتند نتوانستند امام حسین و اهداف ایشان را درک کنند