توسعه همکاری‌های دوجانبه دانشگاه علم و فناوری مازندران و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد